Dots Pilot 2


Ofisler, baskı ve kopya merkezleri için ideal bir çözüm olan dots Pilot2 ile profesyonel fiyat listeleri, broşürler, reklam materyalleri ve eğitim dokümanları sadece birkaç mouse tıklamasıyla gerçekleştirilebilir.

Pilot 2 bir impozlama programı olarak kullanıcıya 4 farklı impoz seçeneği sunmaktadır: Kitapçık, Fasikül, dokümanı parçalı sıralar halinde sıralama ve aynı imajı tekrarlayarak çoğaltma... Dokümanlar tıpkı yazdırılır gibi yazdırma seçeneklerinden Pilot yazılımının sürücüsü seçilerek önce impozlanır sonra yazdırılır.